logo-white
  +359 877 09 8230

TWISTER WASH е фирма, чиято цел е да предоставя качествени услуги по почистване на автомобили.  Чиста кола след няколко минути почистване ще задоволят всеки клиент. Twister Wash  гарантира,  високото качество на предоставяните услуги: вискоко налягане, геста пяна, поддържа PayPass плащане с монети, клиентска карта, различни видове отстъпки.

Основните моменти, на които трябва да обърнете внимание

На първо място Възможно е служители на специализирани служби в случай на оплаквания да проверят нивата на шум, вибрации, да вземат проби от въздуха. Такива случаи са доста редки, тъй като съвременните устройства и почистващи препарати са насочени към решаване дори на такива проблеми.

Особено внимание се обръща на оборудването за пречистване на водата. След измиване замърсената вода се събира в резервоари и се третира за изхвърляне в канализацията или повторна употреба. Категорично е забранено източването на отпадни води в градската канализация. За да се избегне навлизането на химикали, експлозивни съединения, петролни остатъци, радиоактивни отпадъци и промишлени отпадъци в реките, пречистването на водата трябва да се извършва въз основа на екологични стандарти. Когато използвате течността многократно, струва си да обърнете внимание, че водата може да бъде техническа, но да не надвишава стандартите за замърсяване, установени за водата, която хората могат да използват.

Контролът на осветлението в работната зона ще помогне за повишаване на производителността на служителите. Изискванията към осветлението могат да варират в зависимост от времето на деня, сезона и извършваната работа. Основните изисквания включват също ергономичност, ефективност и взривобезопасност. Следете равномерността на осветлението и коефициента на прием на естествена светлина. Поради суровата среда в автомивките осветителните устройства трябва да отговарят най-малко на клас на защита А, да имат високо ниво на защита срещу влага, прах и да са взривозащитени.

За контролиране и намаляване на нивото на химически съединения и влага във въздуха е необходимо да се използват вентилационни системи с изпускателен елемент.

В случай на използване на сешоари за сушене на автомобили е необходимо да се поддържа температура на въздуха най-малко 15 ° C.

Когато купувате и инсталирате оборудване и системи за почистване, не забравяйте да се уверите, че сте получили всички необходими документи: сертификати, SES разрешения и паспорти за монтаж.

В началото и в края на работния ден трябва да се извършват проверки, за да се избегнат неизправности, които могат да навредят на процеса на почистване и на самите работници.

В началото на цикъла на почистване резервоарите за отпадни води трябва да бъдат почистени. Изисквания има не само към оборудването, но и към персонала. При постъпване на работа всички служители трябва да преминат медицински преглед и да са запознати с процедурите за безопасност, по-специално електрическа и пожарна безопасност, както и да знаят плана за евакуация в работната си зона.

Грижата за клиента трябва да се проявява не само в качествени услуги, но и в наличието на потребителски ъгъл. Може да бъде щанд или папка, достъпна за всеки посетител.

Клиентът има право на достъп до следните данни: информация за организацията и нейната регистрация, Закона за защита правата на потребителите, Книга за мнения, предложения и жалби, работен график и ценоразпис за всички видове услуги, заверени от директор или собственик.

По време на работа се генерира голямо количество малки отпадъци, чието изхвърляне също трябва да се контролира. Отпадъци като луминесцентни крушки, битови отпадъци, оценки, нефтопродукти, утайки от пречистване на вода, течни отпадъци трябва да се изхвърлят, като се вземат предвид актовете с изискванията за обезвреждане на всеки вид отпадък.

Изглежда, че има много изисквания и е трудно да се контролира всеки детайл, но не забравяйте, че отговорният подход към работата ще помогне не само за законното развитие на вашия проект, но и ще сведе до минимум вероятността от опасни ситуации в предприятието. Трудно е да се контролира и проверява, а още по-трудно е да се започне отначало.

×

 

Здравейте!

Започнете разговор по WhatsApp

× Как мога да ви помогна?
STILL NOT SURE WHAT TO DO?

We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.

    X
    CONTACT US